RAPOVANÉ A RAPÁTORSKÉ ZNAČKY FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE

VŠIMNĚTE SI PŘEBARVENÍ A PŘELOGOVÁNÍ MNOHA FIREM ZA POSLEDNÍ ROKY NA NAŠEM TRHU. MAJÍ RAPÁTORSKÉ ZNAČKY, ABY JE ZLOČINCI POZNALI A NEPŘEBÍRALI SI JE. VŽDY, KDYŽ PSYCHOTRONICKÝ KAT OBSADIL FIRMU NEBO ÚŘAD, ZMĚNIL JIM BAREVNÉ LOGO. TÍM SE PSYCHOTRONIČTÍ KATI POZNALI. WWW.PSYCHOTRONICKAVALKA.CZ, WWW.ZAKAZANEKOMODITY.CZ/RAPATORSKE-A-RAPOVANE-ZNACKY/

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE JSTE SE OCITLI JAKO NEVĚDOMÁ OBĚŤ 

V PSYCHOTRONICKÉ TOXICKÉ VÁLCE.

Měli jste být genocidně vyhlazeni a celý fašistický plán měl fáze.

PŘEBÍRÁNÍ NAŠÍ ZEMĚ PSYCHOTRONICKÝM ANŠLUSEM TRVALO VÍCE JAK 100 LET.

Nejprve se od roku 1919 fašisté tajnou částečnou genocidou dostali do našich rodin a začali plodit svoje potomky. Jednalo se o invazi 100.000 germánských mužů do našich rodin, zejména v pohraničí během španělské chřipky. Nahradili zde zcela všechny mužské SVAROHOVCE. Ženy a dívky většinou zůstaly zotročené a musely mlčet. Muži a chlapci byli zneužíváni jako otroci a na psychotronické a jedovnické pokusy a do 15 let byli všichni muži zavražděni umučením. Chlapci měli vězení a otrockou ráci na doživotí.
Další fází byl nástup fašismu a válka 2. SVĚTOVÁ, která měla na našem území za cíl postavit psychotronická podzemní doupata a umístit na našem území bomby, zničit nám porodnický systém, aby mohli zaměňovat naši genetiku v programu LEBENSBORN. 


Bomby byly znefunkčněny, nebojte se. 
Proto jsme byli anšlusováni Mnichovem, který byl psychotronicky vedený.
Potom se fašisté zbavovali inteligence a nižší šlechty, která vlastnila pozemky. pogromy na kulaky
Na našich obyvatelích se začal rozrůstat psychotronický výzkum s psychotronickými zbraněmi a psychotronicky čipovanými lékojedy.


To fašisté nechali do roku 1989, kdy iniciovali převrat za účelem uvolnění obchodu a vykradení našeho knowhow. Do vlády dosadili neškodné nevědomé figurky. Šlo o to, aby vzniklo co nejvíce českého a mohlo to být ukradeno jako nápady. Firmy ponechali vznikat a poté je postupně anšlusovali tak, že zmizely z trhu.
Mezitím se zde stavěly psychotronické čtvrtě a prodávaly tajně psychotronické zbraně a výrobky. Vozily se sem válečné toxické sufokační dusivé jedy, které se nyní přidávají téměř všude do potravin, hygieny a do látek i jinam. Jsou i na kondomech.

Prostě jsme měli být psychotronicky toxicky otráveni a umučeni.

Invaze spojenců v roce 1968 nebyla invaze, ale záchrana na nějakou dobu před fašistickýcm anšlusem už tenkrát.

Úřady Česka byly postupně atakovány psychotronickou šikanou a mučením a psychotronickými popravami, aby změnily zákony a vyhlášky tak, aby fašistické výrobky mohly vstoupit nepozorověně do země. Šoo o to postavit tady hustou psychotronickou válečnou síť jako síť komunikační 5G, po které se psychotronicky střílelo, a dovézt do země jedovaté výrobky a ty, co se zde prodávaly toxicky otrávit, aby šlo lépe obyvatelstvo mučit psychotornickými zbraněmi.

Předtím byli naši muži z velké části zataženi do nelegální psychotronické hry TAME THE WITCH skrze kterou je fašističtí kati mučili, aby mučili své manželky a děti a jedovali domácnosti a věci v nich. 

Jednalo se o postupnou pomalou otravu Česka a jeho obyvatel. 

Mělo to buď převzetím země fašisty nenápadně tajně, prostě by vyměnili úředníky na vysokých místech a majitele firme by popravili jako pana Kellnera, kterému předtím prodali televizi a potom ho odbouchli psychotronickou pumou.
A nebo v případě většího odporu to mělo skončit detonací psychotronické čtvrti Šupka uprostřed země a psychotronickými popravami obyvatelstva a mělo to vypadat jako SARS nebo EBOLA. Coronavirus je psychotronická střela. Není to virus, žádný virus elektrizující jevy přirozeně nedělá.

Součástí plánu, aby se fašisté poznali, neboť jich bylo hodně nezávslých psychotronických band, byla psychotronická rapace firem, které měnily značky, aby to bylo poznat. Měli poznávací znamení, které jsme vysledovali.


Jakmile bylo od jedné rapátorské značky více firem označeno, tak se s tím přestalo a vytvořily se rapátorské značky jiné.
Prvním poznávacím znakem katů přebírající firmy byly 
duhové barvy
Podle toho poznáte, že si firmu obsadil psychotronický kat, který zde prováděl vůli LUFTHAFFE a čekal na pokyny. Většinou to znamenalo nějaké výkupné, výpalné, obřízky, zákaz některých bezpečnostních opatření, změny vyhlášek na faul, aby se dalo lépe podvádět. Zahrnovalo to i uvěznění nebo prostě jakékoli zneškodnění majitelů  a jejich náhrada někým jiným. zabírali si sklady a vykrádali zboží a dodávali je pod novými značkami eshopů jako výprodeje většinou. Mezi normální zboží nechali vyrobit zboží podobné, které nemělo kvalitu, kterou slibovali. 
Například zaměnili tachyonové destičky za hliník.
Vyměňovali i obsahy výrobků za toxické, aby je prostě lidé nevědomky použili a otrávili se.
První značka byly 

DUHOVÉ BARVY.

VŠIMNĚTE SI, KOLIK ÚŘADŮ A FIREM JE TAKTO JEŠTĚ OZNAČENO.

První byla duhová energie. Odváděli nám peníze za elektrický proud.

VŠIMNĚTE SI U DUHOVÉ ENERGIE ZNAKU 

G

JE TO ZNAK GOGA Z MAGOGU, BIBLICKÝ VÝRAZ, JEDNÁ SE PODLE BIBLE O SATANA ĎÁBLA.

Tento znak zde není ojedinělý, začal se objevovat postupně jako rapátorské G. Nejvýrazněji je vidět v Pardubicích, kde je jím označena psychotronická střelnice na domě v Milhaimově ulici. Dále si sním označilo svoje záměry nakladatelství ANDRAGOGOS, což je jiný výraz pro SATANA. Prodávají na našem trhu účetní literaturu a ukradené tituly autorům většinou, nemají na knihy licence. ÚČTUJÍ S NÁMI. RAPÁTORSKÉ FIRMY KOMUNIKOVALY.

Dalším znakem byly oranžové barvy. Toto je ČEZ a ČT 2.

Dalším nápadným poznávacím znamením byly rapátorské klíny. ČEZ má také klín v E. Projevovaly se různě. Někteří psychotroničtí kati se nebáli přímo použít 

RAPÁTORSKÉ R

Většinou se jednalo o nějakou formu klínu, přerušení, blesk, vypadalo to jako likvidace značky.

Od někerých druhů zboží vzniklo náhle mnoho nových značek neb šlo o výprodeje vadných výrobků, které nikdo nechtěl. Například lékárny.